EN  NL  DE
MMID FULL SERVICE DESIGN TEAM BV

CONCEPT DEVELOPMENT

De uitgangspunten voor de ontwikkeling zijn bepaald. De volgende stap in het proces is concept development; het uitwerken tot een concept. In nauwe samenwerking met de opdrachtgever ontwikkelt en visualiseert MMID het einddoel, zodat alle betrokkenen gedurende het traject hetzelfde resultaat voor ogen hebben. Ideeën worden gegenereerd en gevisualiseerd. Er wordt gekeken hoe gebruikers het product ervaren en de wensen en behoeften van de stakeholders worden verder beschreven. Aan de hand van deze parameters wordt het concept geverifieerd en gevalideerd.

 

 

MMID FULL SERVICE DESIGN TEAM BV