EN  NL  DE
MMID FULL SERVICE DESIGN TEAM BV

PRODUCT RISK MANAGEMENT

Een excellent product is een product dat in elke gebruikssituatie doet wat het moet doen zonder dat het gevaar oplevert voor de gebruiker. MMID onderzoekt voor de opdrachtgever waar mogelijke gevaren zich, in de breedste zin van het woord, in een product bevinden. Het product wordt getest op verschillende aspecten. De bevindingen worden in kaart gebracht en zo worden risico’s in een vroeg stadium geminimaliseerd of zelfs uitgesloten zodat het product aan de gestelde normen voldoet.

 

MMID FULL SERVICE DESIGN TEAM BV