EN  NL  DE
MMID FULL SERVICE DESIGN TEAM BV

REQUIREMENTS AND SPECIFICATION MANAGEMENT

Waaraan moet het eindproduct voldoen? Wat zijn de wensen en eisen van de opdrachtgever? En van hun klanten? Aan de hand van een ‘list of requirements’ wordt het te behalen doel aan het begin van het project vastgelegd. In een ‘list of specifications’ wordt vervolgens de invulling van het vraagstuk vastgelegd. Deze eisen en oplossingen zijn aan elkaar gekoppeld waardoor onderlinge relaties zichtbaar worden, wat vooral bij wijzigingen gedurende het project van onschatbare waarde is. MMID adviseert opdrachtgevers hoe zij een heldere ’list of requirements and specifications’ kunnen opstellen en bewaakt deze gedurende het proces. Tijdens het ontwikkelproces wordt regelmatig gekeken of de eisen nog realistisch en haalbaar zijn. Indien nodig worden deze aangescherpt. Hierdoor waarborgt MMID focus in het projectverloop.

 

MMID FULL SERVICE DESIGN TEAM BV