EN  NL  DE
MMID FULL SERVICE DESIGN TEAM BV

DESIGN STRATEGY

Voordat de ontwerpers aan de slag kunnen, is het van groot belang dat iedereen hetzelfde eindresultaat voor ogen heeft. De uitgangspunten voor het ontwerpproces moeten helder worden vastgelegd. Vaak blijkt het noodzakelijk om de marktgegevens van de opdrachtgever te vertalen in beelden, zodat getoetst kan worden of alle stakeholders dezelfde verwachtingen hebben. Om een goed inzicht te creëren rondom de identiteit en beleving van een merk, hanteert MMID de Product Identity-tool. MMID neemt hierin verschillende aspecten, zoals uitstraling, afwerking, kwaliteit, varianten en positionering in de markt mee. Zo scheppen de ontwerpers een duidelijk beeld van de verwachtingen. Dit vormt de basis voor het ontwerp dat door alle betrokken gedragen wordt.

 

 

MMID FULL SERVICE DESIGN TEAM BV