EN  NL  DE
MMID FULL SERVICE DESIGN TEAM BV

FEASIBILITY STUDY

Wanneer men voor grote investeringen komt te staan, is vaak van groot belang om te weten wat de haalbaarheid is van project. Afhankelijk van de aard van de vraag stelt MMID een plan op. Het kan gaan om technische haalbaarheid, de haalbaarheid van een bepaalde kostprijs of marktacceptatie. Het haalbaarheidsonderzoek vormt uiteindelijk gedetailleerde input voor de business case. MMID onderzoekt bijvoorbeeld het acceptatieniveau, of de gebruiker het product daadwerkelijk wil en gaat gebruiken, onze experts kijken naar technische haalbaarheid met behulp van onderzoek en risicomodellen en door middel van productoptimalisatie onderzoekt MMID de kostprijs. Op basis van ervaringsgetallen en offertes zijn MMID’s specialisten in staat accurate inschattingen te maken. Daarnaast wordt marktacceptatie onderzocht aan de hand van modellen en gebruikerspanels. Onzekerheid over productconcepten of –ideeën neemt MMID zo in een vroeg stadium in het project weg.

 

MMID FULL SERVICE DESIGN TEAM BV