EN  NL  DE
MMID FULL SERVICE DESIGN TEAM BV

INTELLECTUAL PROPERTY SERVICES

Opdrachtgevers willen graag innovaties en intellectueel eigendom beschermen door patent aan te vragen. Het is zinvol om te onderzoeken of de uitvinding echt nieuw is, of er al een variant bestaat. Hierin ondersteunt MMID. Naast dat MMID onderzoekt of inbreuk wordt gemaakt op een bestaand patent, wordt ook gekeken naar hoe essentieel het patent is. MMID helpt een goede documentatie op te stellen waarin de tekeningen, onderbouwing en omschrijvingen worden vastgelegd en begeleidt de opdrachtgever bij het aanvragen van een patent.

 

MMID FULL SERVICE DESIGN TEAM BV