EN  NL  DE
MMID FULL SERVICE DESIGN TEAM BV

ONZE DISCIPLINES

Integrated Product Development (IPD) gaat over het combineren van verschillende disciplines tot een samenhangend, efficiënt en effectief ontwikkelproces en kennisomgeving. Het zorgt voor een integraal ontwikkelproces, het biedt tools en handvatten om het proces te kunnen gebruiken en het draagt er zorg voor dat iedereen over de juiste skillset en mindset beschikt om effectief samen te werken. Dit maakt het mogelijk om de doelen van onze opdrachtgevers te bereiken, op de meest optimale en voorspelbare manier. We hebben onze expertisegebieden gevangen in de volgende zeven disciplines:

 

 

 

 

Project management
Elk project is uniek en vereist dat mensen tijdelijk samenwerken en zich richten op specifieke projectdoelstellingen. Om succesvol te kunnen zijn, is effectieve samenwerking belangrijk. Samenwerking met de opdrachtgever en met het ontwerpteam. MMID's projectmanagers controleren het project en zorgen ervoor dat aan alle doelstellingen, zoals de verwachte doorlooptijd, kosten en kwaliteit, wordt voldaan.

 

Strategy
The focus van de Strategy discipline is klanten helpen om een duidelijk visie te ontwikkelen en richting te geven aan innovatie. De strategische stappen gaan vooraf aan de conceptuele fase en resulteren in een duidelijke en gedocumenteerde ontwerprichting of briefingsdocument.


Look & Feel
De look & feel discipline vangt de wensen, ideeën en gedachten van de klant en vertaalt dit naar realistische, doeltreffende ontwerpen waarin de gebruiker centraal staat. Met behulp van verschillende tools hanteert de look & feel discipline een brand-people-product aanpak. Tools zoals trend research, marktonderzoek, merkidentiteit, usability en stakeholder analyse leveren essentiële kennis op voor het project. Op basis van de resultaten van deze onderzoeken, voeren we een idee-generatie uit en ontwikkelen we gedetailleerde concepten. De look & feel discipline definieert verschillende resultaten waarmee integrale ontwikkeling van concepten is gewaarborgd. Het definieert uiteindelijk het welgekozen uiterlijk van het product, de specificaties en de belangrijkste gebruikersaspecten. Daarnaast is look & feel ook samen met het team verantwoordelijk voor een projectaanpak die volledig is afgestemd op de wensen van de opdrachtgever.

 

Functionality
De functionality discipline creëert systemen of processen met behulp van fysieke componenten die nodig zijn om aan de vereiste functies van een product te voldoen. Daarom beschrijft een functionality ontwerper allereerst een programma van eisen die onlosmakelijk verbonden zijn aan de functies van het product zonder daarbij meteen specifieke oplossingen te benoemen; we noemen dit het functionele skelet. De volgende stap is onderzoeken wat nodig is om de componenten te ontwikkelen die ervoor zorgen dat een product werkt zoals het bedoelt is rekening houdend met de verwachtingen en eisen van de opdrachtgever, de diverse stakeholders en eindgebruikers. Door grondig en nauwkeurig te testen in ons lab worden producten uitvoerig gecontroleerd zodat we er zeker van zijn dat ze voldoen aan alle eisen.

 

Electronics
De kracht van de elektronica designer van MMID ligt op het snijvlak van elektronica, mechanica, functionaliteit en gebruikersinteractie. Door eenvoudige opstellingen in ons lab te bouwen kunnen we de functionaliteit van de werkingsprincipes aantonen met een minimale investeringen in hardware, software en tijd. Space-claim, stroomverbruik, warmteoverdracht, IO hardware, systeem / software flowcharts en gebruikersinteractie zijn belangrijke thema's die in de conceptfase van de ontwikkeling moeten worden meegenomen. Nadat het concept is bewezen, wordt elektronica in hardware geïmplementeerd waarna de printplaat kan worden getest en geoptimaliseerd. Door elektronica en software in een vroeg stadium van het ontwikkelingsproces te integreren wordt er een significant effect op de kostprijs en bruikbaarheid van een product bereikt.

 

Graphics
De Graphics discipline richt zich op het tweedimensionale deel van productontwikkeling. De ontwerper is verantwoordelijk voor duidelijke visuele communicatie, die concept, navigatie, structuur, beeld en typografie samenbrengt. Zij creëren een identiteit die het product versterkt en perfect aansluit bij de huisstijl van de opdrachtgever. Het opgeleverde resultaat van de discipline kan zowel digitaal of fysiek zijn en omvat tevens gebruikers interactie- en interface design. Het uitdragen van een stijl door verschillende (grafische) elementen, is waar de grafische ontwerper waarde toevoegt.

 

Producibility
De producibility discipline zorgt ervoor dat het ontworpen product geproduceerd en geassembleerd kan worden met voldoende gemak en passende binnen de business case van het project. Een producibility ontwerper kan een (geschetst) ontwerp op papier of fysiek model vertalen naar een set van 3D-files en 2D-tekeningen van hoge kwaliteit die nodig is voor de productie van kwalitatief hoogwaardige onderdelen en samenstellingen, beheert tolerantieketens op alle niveaus, en weet het productieproces te begeleiden naar volledige verificatie van assemblage en productie.

 

MMID FULL SERVICE DESIGN TEAM BV