EN  NL  DE
MMID FULL SERVICE DESIGN TEAM BV

PRODUCT DETAILING

Productdetailing bestaat uit het ontwikkelen van een (eerder gekozen) concept tot een productontwerp waarin, tot op detailniveau, geen tegenstrijdigheden meer zitten. Alles is opgelost, het ontwerp is hierna in principe ‘af’. Om deze ontwikkeling te ondersteunen maakt MMID gebruik van een groot aantal simulatie- en analysemethoden waaronder functieanalyses, FMEA-, DFM- en DFA-methoden en FEM-berekeningen.

Ook bouwt MMID in een vroeg stadium (deel)modellen om het ontwerp op kritische aspecten te testen. Vervult het product zijn functie? Vormt het product een goed geheel? Hierdoor wordt de werking van het product vroegtijdig aangetoond en worden ontwikkelrisico’s gereduceerd. MMID beschikt over een eigen testlab waar testen uitgevoerd worden en een modelruimte waar zicht- en functionele modellen gemaakt worden. Naast het testen van het product op eigenschappen en functionaliteit kan MMID aan de hand van offertes of eigen kostprijstools bepalen wat de kostprijs per product wordt en beoordelen of de door een externe partij genoemde prijs realistisch is.

 

MMID FULL SERVICE DESIGN TEAM BV