EN  NL  DE
MMID FULL SERVICE DESIGN TEAM BV

PROJECT RISK MANAGEMENT

Risico’s en knelpunten kunnen de voortgang van een project belemmeren. MMID ondervangt dit door risico’s vroegtijdig te signaleren en te bespreken met de opdrachtgever. Wat voor impact heeft een risico op het project en hoe kan het tot een minimum gereduceerd worden? Inhoudelijke en procesmatige projectrisico’s worden in kaart gebracht. Aan de hand van Product Innovatie Proces wordt regelmatig geverifieerd of het te ontwikkelen product het juiste product is waardoor het project beheersbaar en de voortgang gewaarborgd blijft.

 

MMID FULL SERVICE DESIGN TEAM BV