EN  NL  DE
MMID FULL SERVICE DESIGN TEAM BV

PROCESS

ONS PRODUCT INNOVATIE PROCES
Om een project tot een goed einde te brengen met de gewenste resultaten, is het van belang om bij aanvang van het project duidelijke uitgangspunten te formuleren. Het is tevens noodzakelijk om het ontwerpproces te structureren. Toch gaat het vaak mis. Daarom ontwikkelden wij een aanpak waarmee stapsgewijs risico’s in een project worden geanalyseerd en gecontroleerd. Het Product Innovatie Proces zorgt ervoor dat we grip hebben én houden op de productontwikkeling.

STAP VOOR STAP
Het Product Innovatie Proces is verdeeld in zeven verschillende stadia. Elk stadium heeft verschillende controlemomenten, de zogenaamde ‘milestones’. In totaal zijn er 16 milestones. Pas als de voorgaande milestone is behaald, wordt er gestart met het volgende stadium.

 

MMID FULL SERVICE DESIGN TEAM BV